Ovim putem potvrđujem da sam ispunjavanjem obrasca za prijavu suglasan/a da se moji osobni podaci prikupe i obrađuju isključivo u svrhu kontakta vezanog za sudjelovanje na Zadar Wine Festivalu, za koju su i prikupljeni.