Ovim putem potvrđujem da sam ispunjavanjem obrasca za prijavu suglasan/a da se moji osobni podaci prikupe i obrađuju isključivo u svrhu kontakta vezanog za sudjelovanje na Zadar Wine Festivalu, za koju su i prikupljeni.
Također, potvrđujem i da sam obaviješten/a da Zadar Festival d.o.o. posluje sukladno zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) koja propisuje da dani osobni podaci neće biti proslijeđeni trećim osobama bez moje daljnje privole i da će biti čuvani na siguran način sukladno zahtjevima Uredbe sve dok za tim postoji potreba ili ne postavim zahtjev za povlačenjem suglasnosti, brisanjem, ograničenjem ili ispravkom podataka.
IZJAVA O PRIKUPLJANJU I KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA